Skip to content
Start arrow Aktualności arrow Relacja z jubileuszu 600-lecia Parafii.
Relacja z jubileuszu 600-lecia Parafii. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 8
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
07.11.2012.

Pełną relację z uroczystości w Maluszynie odbywajacych się w dniu 20 października 2012 r. można uzyskać na płycie CD  u p. Przemyslawa Zasady z Sudzinka. Tel. 792890 286. Cena płyty - 25 zł.

Relacja z obchodów jubileuszowych 600-lecia parafii i 225-lecia kościoła św. Mikołaja
w Maluszynie

„Działo się to Roku Pańskiego 2012 w dniu 20 października,
gdy w świątyni pod wezwaniem św. Mikołaja zgromadził się
lud wierny miejscowości Maluszyn i okolic,
a było to w ósmym roku pontyfikatu papieża Benedykta XVI,
kiedy Prymasem Polski był arcybiskup Józef Kowalczyk,
Nuncjuszem Apostolskim arcybiskup Celestino Migliore,
Metropolitą Częstochowskim arcybiskup Wacław Depo,
Dziekanem dekanatu gidelskiego ksiądz kanonik Andrzej Tomala,
w parafii mieszkał ksiądz kanonik Jerzy Grzyb.
Zorganizowano Sympozjum Jubileuszowe
oraz sprawowano Mszę Świętą Dziękczynną,
a pod niebiosa wznosiły się głosy radosnego
Te Deum Laudamus
za 600-letnią opatrzność Boga Trójjedynego
nad Parafią Maluszyńską
i 225-letcie budowy świątyni parafialnej wzniesionej
przez naszych praojców i dobrodziejów.”

 Przyzwyczailiśmy się obserwować lub czcić bezpośrednio pamiętne wydarzenia naszej Ojczyzny, o których sława do końca czasów nie przeminie. Bywają wśród nich rocznice doniosłych wojen, bitew, powstań, zdarzeń politycznych i społecznych. Tymczasem  te doniosłe wydarzenia tworzy także lokalna historia „małych ojczyzn”.
 W rb. 2012 mija dokładnie 600 lat od pierwszej pisanej wzmianki na temat dziejów struktur kościelnych na ziemi maluszyńskiej oraz 225 lat pobudowania miejscowej świątyni parafialnej. O ile ta pierwsza data może być ustalona umownie, to rok zakończenia prac budowlanych kościoła parafialnego w Maluszynie nie podlega krytycznym dyskusjom. Na te mijające właśnie, okrągłe, rocznice zwrócili uwagę miejscowi historycy.   
 Na dzień 20 października 2012 roku zaplanowano w miejscowym kościele parafialnym św. Mikołaja w Maluszynie sympozjum jubileuszowe wraz z Mszą Św. dziękczynną za ważne wydarzenia. W piękny jesienny sobotni dzień, o godzinie 10 rano świątynia parafialna wypełniła się licznie przybyłymi gośćmi. Na zaproszenie ks. kan. Jerzego Grzyba, proboszcza parafii i gospodarza uroczystości przybyli Prelegenci, miejscowe władze samorządowe Gminy Żytno, rodacy parafialni oraz okoliczni mieszkańcy kościoła     w Maluszynie.
 Po przywitaniu gości i wygłoszeniu słowa wstępnego, ks. kan. J. Grzyb przekazał głos przewodniczącemu jubileuszowej sesji – prof. zw. dr. hab. Andrzejowi J. Zakrzewskiemu, wykładowcy w Instytucie Historii przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rozpoczęto wygłaszania okolicznościowych referatów. 
 Pierwszy głos zabrał ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, wykładowca w Seminarium Duchownym w Częstochowie, do niedawna związany ze środowiskiem naukowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, historyk Kościoła, znakomity znawca problematyki dziejów regionu częstochowskiego. W swoim obszernym wystąpieniu ks. prof. J. Związek przybliżył „Dzieje kościelne Maluszyna i okolic”. Po nim głos zabrał prof. Andrzej                 J. Zakrzewski, miejscowy rodak, ukazując słuchaczom stosunki „Dworu i wsi w Maluszynie na przełomie XVIII i XIX wieku”. Jedną z ostatnich mieszkanek maluszyńskiego pałacu była Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926), której życie i działalność ukazał szczegółowo przybyły z Łodzi dr hab. Jarosław Kita, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, znawca historii polskiego ziemiaństwa. Po nim głos zabrała mgr Kinga Maciaszczyk, do niedawna mieszkanka Maluszyna, która w detalach omówiła maluszyński „Kościół parafialny i jego uposażenie”. Szczególną kwestią, nie rozwiązaną do tej pory, pozostawała sprawa Obrazu Matki Bożej nazywanej Pocieszenia w ołtarzu głównym świątyni w Maluszynie. Jego historię zaprezentowała w referacie „Ołtarz i Obraz NMP Pocieszenia” mgr Małgorzata Łącka-Małecka, doktorantka w Instytucie Historii AJD w Częstochowie. Po krótkiej przerwie, przewidzianej w obradach, głos zabrał, przynależący do miejscowej wspólnoty parafialnej, mgr Łukasz Kopera, także doktorant z Instytutu Historii AJD w Częstochowie, przybliżając „Chór parafialny przy kościele św. Mikołaja w Maluszynie” oraz inne nieznane tradycje muzyczne w parafii. Przy okazji tej tematyki Autor podziękował przybyłemu w tym dniu chórowi z parafii św. Doroty w Przyrowie pod kierownictwem p. Iwety Zawadzkiej oraz Orkiestrze Dętej z Gminnego Domu Kultury w Żytnie pod batutą kapelmistrza p. Krzysztofa Jabłońskiego, a także miejscowemu organiście p. Stanisławowi Banaszczykowi, którzy swym śpiewem i melodią nadali oprawę całej uroczystości. Jako ostatnia z referatem wystąpiła mgr Magdalena Syguda, doktorantka w Instytucie Historii AJD w Częstochowie, ukazując w swoim wystąpieniu jedną z postaci Kościoła „Dr. Władysława Wojtasika z Kątów – więźnia obozu Dachau”. Wszystkie wystąpienia Prelegentów wzbogacał pokaz multimedialny archiwalnych zdjęć i materiałów dotyczących przeszłości parafii i miejscowości Maluszyn. Dodatkowym uzupełnieniem treści wystąpień Prelegentów była wystawa: „Ostrowscy i Potoccy z Maluszyna” autorstwa dr Karoliny Studnickiej-Maraińczyk z Instytutu Historii AJD w Częstochowie, zaprezentowana w dawnym budynku PSP Maluszyn. 
 Całość sympozjum jubileuszowego podsumował Proboszcz – ks. kan. J. Grzyb, wyrażając słowa uznania dla wszystkich Prelegentów, którzy zechcieli zagłębić się w historię parafii, nie koniecznie im znanej i bliskiej. Duchowny skierował słowa podziękowania także do osób i instytucji, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości, m.in. Urzędowi Gminy Żytno na czele z Wójtem Gminy – p. Januszem Czaplą oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno z przewodniczącym p. Cezarym Huciem. Zaproszeni goście udali się na obiad. O godzinie 15.30 wszyscy spotkali się ponownie w murach kościoła, by wysłuchać montażu słowno-muzycznego uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce, przygotowanego pod kierownictwem nauczyciela p. Urszuli Grot. Tuż po godzinie 16 procesją wejścia rozpoczęła się Msza Św. Dziękczynna za sześć wieków Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Jan Związek w asyście Dziekana Dekanatu Gidelskiego - ks. kan. Andrzeja Tomali, Proboszcza parafii - ks. kan. Jerzego Grzyba oraz przybyłych księży rodaków: prał. Jana Batorskiego, kan. Henryka Duszy i ks. Sławomira Wodzisławskiego. Swoją obecność na Mszy Św. zaznaczyła także pochodząca z parafii s. Salomea Ściubak. Słowo Boże wygłosił celebrans główny, który przypomniał działalność pierwszych misjonarzy kościelnych na ziemiach centralnej Polski, chrystianizujących plemiona Polaków, w tym także praojców maluszyńskiej wspólnoty parafialnej. Mszę Św. zakończył śpiew uroczystego „Te Deum laudamus”.
 Na godzinę 17 zaplanowano koncert Orkiestry Dętej z Domu Kultury w Żytnie, który stanowił radosne dopełnienie przeżywanej uroczystości 600-lecia Parafii i 225. rocznicy zakończenia prac budowlanych kościoła św. Mikołaja w Maluszynie.
 Dzień 20 października 2012 roku w Maluszynie niewątpliwie stanowi ważne wydarzenie w historii „małych ojczyzn”, których dzieje – jak zaznacza prof. Andrzej J. Zakrzewski – „niekiedy łączyły się z wielkimi wydarzeniami ogarniającymi cały naród”. Należy zaznaczyć, że uroczystość w Maluszynie, na którą złożyło się jubileuszowe sympozjum naukowe oraz Msza Św. Dziękczynna jest pierwszym tak doniosłym wydarzeniem w dziejach tej wspólnoty, i w ten sposób zaznacza się w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, nie tylko w strukturach kościelnych, ale przede wszystkim w regionie.
 Wzbogaceniem dokonanego obchodu jubileuszu Kościoła lokalnego w Maluszynie pozostanie „Villa Maluschyn 1412-2012. Księga Jubileuszowa”, stanowiąca pracę zbiorową Autorów poszczególnie wygłoszonych referatów pod kierunkiem Andrzeja J. Zakrzewskiego i Łukasza Kopery.

Łukasz Kopera

 Poniżej fotorelacja p. Przemysława Zasady z przebiegu sympozjum i Mszy Św., towarzyszącym obchodom jubileuszowym Parafii w Maluszynie.

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek – „Dzieje kościelne Maluszyna i okolic”

Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Zakrzewski – „Wieś i dwór w Maluszynie na przełomie XVIII i XIX wieku”


 Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ – „Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926) – życie i działalność”
  
 Mgr Łukasz Kopera – „Chór parafialny przy kościele św. Mikołaja w Maluszynie”

Mgr Małgorzata Łącka-Małecka – „Ołtarz i Obraz NMP Pocieszenia”
 
Mgr Magdalena Syguda – „Ks. dr Władysław Wojtasik z Kątów – więzień obozu Dachau”

Ks. kan. Jerzy Grzyb – podsumowanie sympozjum

Władze Wydziału Filologiczno-Historycznego i przedstawiciele środowiska akademickiego AJD w Częstochowie – uczestnicy sympozjum
 
 
 Dr hab. Jarosław Kita, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Małżonką


Władze Gminy Żytno – uczestnicy sympozjum

Uczestnicy sympozjum

S. Salomea Ściubak


Chór z Przyrowa – gościnny występ

Montaż słowno-muzyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Silniczki

Występ Orkiestry Dętej Gminnego Domu Kultury w Żytnie
 

Wójt Gminy Żytno – Patronat Honorowy nad Orkiestrą

Zmieniony ( 17.11.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »