Skip to content
Start arrow Nasze genealogie arrow Wywód przodków Marii Ludwiki ze Staników Raczyńskiej
Wywód przodków Marii Ludwiki ze Staników Raczyńskiej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 10
KiepskiŚwietny 
24.05.2010.

Halina Raczyńska- Molik

Wywód przodków Marii Ludwiki ze Staników Raczyńskiej na podstawie Akt Stanu Cywilne-go parafii w Maluszynie
Nazywam się Halina Raczyńska-Molik i mieszkam w Krakowie. Gdy kilka lat temu zainteresowałam się genealogią nie myślałam, że będzie to tak pasjonująca ale i czasochłonna przygoda. Zaczęłam dość późno, gdy ci, co wiedzieli cokolwiek o historii rodziny dawno już zmarli. Pozostała tylko ułomna pamięć, którą zachowały młodsze pokolenia i niewiele zdjęć z przeszłości (nie zawsze opisanych). Rodzina rozproszyła się, nie ma dokumentów, tylko wy-rywkowa  (i często zawodna) pamięć.

Poszukiwania rozpoczęłam od…lektury na temat genealogii. Później były wizyty i li-sty do żyjących członków rodziny a następnie poszukiwania w Archiwach Państwowych. Te ostatnie dostarczyły mi niezwykłych wzruszeń, zaskoczeń, odkrywania pasjonujących faktów.  Większość odnalezionych przeze mnie dokumentów napisanych jest w języku polskim. Od 1868 r. wprowadzono obowiązek sporządzania dokumentów w języku rosyjskim. Pierwszym wpisem dokonanym w tym języku w parafii maluszyńskiej był akt urodzenia hr. Augusta Po-tockiego, syna Marii z Ostrowskich Potockiej (z „Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opo-wiadania i pamięci zebrane przez hrabinę Helenę [z Morstinów] Ostrowską”). W wywodzie przodków zamieściłam odnośniki do dokumentów, które udało mi się odnaleźć w Archiwach Państwowych w Częstochowie i Łodzi. Poszukiwania będą kontynuowane.
Później zjawiła się chęć aby dowiedzieć się czegoś więcej o czasach, w których żyli moi protoplaści. Tu bezcenny okazał się Internet i biblioteki. Tym sposobem odkryłam intere-sującą stronę www.maluszyn.eu   To stąd dowiedziałam się wiele o właścicielach Maluszyna, Silniczki i Moskorzewa.  Dzięki uprzejmości pana prof. Andrzeja J. Zakrzewskiego mogłam historię mojej rodziny na tej stronie opublikować.
Jeszcze kilka słów o konstrukcji mojego wywodu. Całość podzielona jest na kolejne pokolenia. Jako pierwsza występuje moja Mama, Maria Ludwika ze Staników Raczyńska. To Jej przodkowie pochodzą z parafii Maluszyn. Każda osoba przedstawiona w wywodzie ma swój numer (wg systemu Ahnentafel). Według tego systemu łatwo odnaleźć pokolenie i sto-pień pokrewieństwa.  Wiadomo, że osoba o nr 57 to małżonka (nieparzyste nr są przypisane kobietom)osoby o nr 56 (parzysty nr oznacza mężczyznę) i matka osoby nr 28 (56:2=28)

Na koniec mały słowniczek niektórych pojęć występujących w zaprezentowanym  wywodzie przodków.
Rządca – odpowiadał za techniczną stronę gospodarki na jednym folwarku, wykonując ogól-ne polecenia właściciela czy administratora.
Komornik – zubożały chłop nie posiadający własnego gospodarstwa, zamieszkały „na ko-mornym” u panów lub większych gospodarzy.
Parobek – najemny robotnik pracujący w folwarku lub u bogatego gospodarza.
Rataj – miał staranie o woły folwarczne i pracował nimi w polu.
Fornal – sprawował opiekę nad czwórką koni wykorzystywanych do prac polowych.
Foszman – powoził czwórką koni „cugowych” zaprzęgniętych do powozu.
Akt znania – Akt sporządzany na podstawie zeznań świadków  w sytuacji gdy narzeczeni nie mogą przedłożyć metryki chrztu i nie figurują oni w księdze ochrzczonych w parafii urodze-nia.

I POKOLENIE
[1] MARIA LUDWIKA ZE STANIKÓW RACZYŃSKA (urodzona 18.08.1909 r. w Czę-stochowie, zmarła 05.07.1994 r. w Krakowie)

Maria Ludwika dzieciństwo spędziła najpierw w Częstochowie, gdzie się urodziła  później w Silniczce. Po I wojnie światowej wraz z rodzicami i braćmi przeniosła się do Moskorzewa. Chodziła do tamtejszej szkoły, z inicjatywy hrabiny Potockiej wraz z dziewczętami z okolicy uczyła się haftu. W kościele parafialnym w Moskorzewie przyjęła I Komunię św. (Pięćdzie-siąt lat później , niezmiernie wzruszona odwiedziła moskorzewski kościół).

W 1927 r. przeniosła się wraz z rodziną do Częstochowy. Stanikowie zamieszkali w dzielnicy Ostatni Grosz.
W 1933 poznała na lekcjach tańca Mieczysława Raczyńskiego, krawca. 16.06.1935 r. w kate-drze częstochowskiej odbył się ich ślub.
Maria urodziła troje dzieci: Wiesławę (1936), Włodzimierza (1941) i Halinę (1948).
Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Niekiedy pomagała mężowi w pracowni krawieckiej  i kuśnierskiej.
W 1982 r. owdowiała a w 1992 po ślubie Haliny przeniosła się do córki i zięcia do Krakowa.
Zmarła w wieku prawie osiemdziesięciu pięciu lat, w Krakowie 05 lipca 1994 r.. Pochowana została na cmentarzu Kule w Częstochowie  obok męża Mieczysława.
Była pełną ciepła i humoru kobietą, oddaną mężowi i dzieciom. Lubiła opowiadać o swoim dzieciństwie i młodości. Do końca życia zachowała żywy umysł i dobrą kondycję fizyczną. Bardzo lubiła przebywać na łonie przyrody.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
II POKOLENIE
[2] WALENTY STANIK  (urodzony 21.01.1877 w Silniczce, ochrzczony tego samego dnia w kościele parafialnym Maluszynie,  zmarł 21.01.1961 w Częstochowie)

Nieznane mi są fakty z dzieciństwa Walentego. We wspomnieniach córki Marii, ojciec  w bardzo młodym wieku wyjechał „za chlebem” do Częstochowy. Został przyjęty do pracy w fabryce (jakiej, nie wiadomo). Ponoć w tajemnicy przed właścicielem fabryki pielęgnował jego ogród i gdy to zostało odkryte, jego pracodawca postanowił kształcić młodego człowie-ka. Jakie wykształcenie otrzymał Walenty nie wiadomo. Faktem jest, że w chwili ślubu był pracownikiem fabrycznym w Częstochowie.

27 stycznia 1902 r. w kościele parafialnym w Maluszynie odbył się ślub Walentego Stanika z Karoliną Solak. 
Młodzi małżonkowie wyjechali do Częstochowy. W czerwcu 1905 r. Walenty został  zatrud-niony w charakterze pisarza w tkalni w fabryce włókienniczej „La Chenstochovienna”.
Okres I wojny światowej prawdopodobnie Stanikowie z dziećmi (lub Karolina z dziećmi) spędzili w Silniczce, gdzie urodziło się najmłodsze z ich dzieci Alfons Piotr.
Po wojnie Walenty Stanik znalazł zatrudnienie w majątku hr. Augusta Potockiego w Mosko-rzewie. Był rządcą w folwarku Hebdzie (możliwie, że także w innych folwarkach). Rodzina mieszkała w Moskorzewie w pobliżu kościoła. Walenty Stanik cieszył się zaufaniem hrabie-go, konwojował m.in. spirytus z gorzelni. Ponoć założył (lub reaktywował) w Moskorzewie oddział ochotniczej straży ogniowej.
W 1927 r. po śmierci  Augusta Potockiego Walenty Stanik został przez hrabinę Potocką zwol-niony ze służby. Rodzina przeniosła się do Częstochowy i zamieszkała w dzielnicy Ostatni Grosz.
Nie znane są koleje i szczegóły zatrudnienia  Walentego Stanika w Częstochowie. Pracował jako urzędnik w Fabryce „Częstochowianka” gdzie m.in. udzielał się amatorskim teatrze ist-niejącym przy Fabryce. Później, został zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej jako introligator, gdzie pracował do emerytury. Oprawiał także kunsztownie księgi liturgiczne i parafialne w parafii św. Antoniego na Groszu.
W 1952 r. Walenty i Karolin obchodzili 50-rocznię związku. Uroczysta msza św. w intencji  małżonków odbyła się na Jasnej Górze. Na uroczystość zjechała się cała najbliższa rodzina.  Wykonano wspólne rodzinne zdjęcie.
Walenty w 1956 r. owdowiał, a w 1957 r. poślubił Bronisławę Szychowską z Wyrzykow-skich. Zmarł 21 stycznia 1961 r. w 84-tą rocznicę urodzin. Został pochowany w Częstocho-wie na cmentarzu parafialnym  na Rakowie, u boku żony Karoliny.
Walenty Stanik był człowiekiem wesołym, bezpośrednim, ale też ponoć dumnym, znał swoją wartość. Miał ogromne zdolności manualne i techniczne. Sam nauczył się fotografii i obróbki zdjęć a później introligatorstwa. Występował jako aktor w amatorskim zespole teatralnym przy fabryce "Częstochowianka".
Dokumenty:
Księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej Maluszyn, rok 1877, akt nr 7 (Archiwum Państwowe w Częstochowie).
Księga urodzin, małżeństw, zgonów Urzędu Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej Maluszyn, rok 1902, akt nr 3 (Archiwum Państwowe w Częstochowie)

[3] KAROLINA Z SOLAKÓW STANIK (urodzona 26.12.1879 w Silniczce, ochrzczona 27.12.1879 w kościele parafialnym w Maluszynie,  zmarła 24.09.1956 w Częstochowie)
Fakty z dzieciństwa Karoliny nie są znane. Wiadomo, że w młodości krótko pracowała w Fabryce Cukru w Silniczce – ponoć z racji drobnych i zręcznych dłoni myła kruche szkło la-boratoryjne. Do dzisiaj w rodzinie zachował się szklany lejek z Fabryki Cukru.
Po wyjściu za mąż za Walentego Stanika w 1902 r. Karolina przeniosła się wraz z mężem do Częstochowy. Urodziła pięcioro dzieci: Zygmunta, Irenę (zmarłą w dzieciństwie), Marię Lu-dwikę [1], Eugeniusza i Alfonsa. Zmarła 24 września 1956 r. w Częstochowie.  Pochowana została na cmentarzu parafialnym  na Rakowie.
Karolina Stanik była drobną kobietą. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. By-ła niezbyt wylewna,  trochę zasadnicza. Miała niezły gust. Wychowywała dzieci z dbałością o maniery i język. Była też zamiłowaną ogrodniczką. Podczas pobytów w Małuszowie, gdzie jej najmłodszy syn był organistą, zajmowała się ogrodem i sadem.
Dokumenty:
Księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej Maluszyn, rok 1879, akt nr 117 (Archiwum Państwowe w Częstochowie.)
** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
III POKOLENIE
[4] MACIEJ STANIK (urodzony 19.02.1838 r. w Łazowie, ochrzczony 20.02.1838 r. w ko-ściele parafialnym w Maluszynie,  data i miejsce śmierci dotychczas nieznane)
Nie wiadomo kiedy i z jakiej przyczyny Maciej  przeniósł się z rodzicami do Silniczki.
27 lutego 1858 r. w kościele parafialnym w Maluszynie poślubił Joannę Sułgut.  Miał wtedy niespełna dwadzieścia lat i zamieszkiwał przy rodzicach.
W latach późniejszych był wyrobnikiem fabrycznym we wsi Silniczka (z aktu chrztu Walen-tego Stanika z 1877 r.).
Dokumenty:
Akt chrztu parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie, akt  nr 17 z roku 1838. (mikrofilm 358603 z Archiwum Państwowego w Łodzi)
Księga zaślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie, akt nr 11 z roku 1858 (mikrofilm nr 358623 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[5] JOANNA Z SUŁGUTÓW STANIK (urodzona 21.10.1836 w Silniczce, ochrzczona 21.10.1836 r. w kościele parafialnym w Maluszynie, data i miejsce śmierci dotychczas nie-znane).
Joanna urodziła się z ciąży bliźniaczej.  Interesujący jest fakt, że wg księgi chrztów starsza z bliźniaczek Urszula urodziła się wieczorem dn. 20 października a Joanna następnego dnia rano. Dziewczynki ochrzczono w tym samym dniu ale wystawiono im osobne akty chrztów. Urszula zmarła 8 dni później.
Joanna pochodziła z wielodzietnej rodziny. Nieznane są fakty z jej dzieciństwa. Wiadomo, że w dniu ślubu była w służbie (we dworze?)w Silniczce.
Urodziła Maciejowi przynajmniej sześcioro dzieci:  Józefę, Józefa, Franciszka, Jana, Agnieszkę i Walentego [2]. Z tej szóstki jedynie Walenty został urodzony w Silniczce, pozo-stali w Łazowie, gdzie prawdopodobnie przez wiele lat mieszkała rodzina Staników.
Nie udało się znaleźć aktu zgonu Joanny.
Dokumenty:
Akt chrztu parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie nr 64 (mikrofilm nr 358601 z Ar-chiwum Państwowego w Łodzi)
Akt chrztu parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie nr 65 (mikrofilm nr 358601 z Ar-chiwum Państwowego w Łodzi)
Księga zmarłych parafii w Maluszynie - akt nr 44 (mikrofilm nr 358601 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[6] ANTONI SOLAK (urodzony 24.05.1858 r. w Silnicze, ochrzczony 25.05.1858 r. w ko-ściele parafialnym w Maluszynie, data i miejsce zgonu dotychczas nieznane)
Nic nie wiadomo o dzieciństwie i młodości Antoniego, ani o dacie jego ślubu z Marianną Korbą. Z aktu chrztu jego córki Karoliny wynika, że w 1879 r. był robotnikiem w Silniczce.
Dokumenty:
Akt chrztu nr 47 z roku 1858 z parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie (mikrofilm nr 358614 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[7] MARIANNA Z KORBÓW SOLAK (urodzona 02.11.1852 r. w Woli Życińskej, ochrzczona w kościele parafialnym w Maluszynie 02.11.1852 r., data zgonu dotychczas nie-znane)
Nic nie wiadomo o wczesnym życiu Marianny, poza tym, że była jedynaczką .
W małżeństwie z Antonim Solakiem urodziła kilkoro dzieci a wśród nich: Agnieszkę, Karo-linę [3] i Stanisławę.
Mariann zmarła w Silniczce. Do śmierci opiekowała się nią najmłodsza córka Stanisława.
Dokumenty:
Akt chrztu nr 68 z roku 1852 z parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie (mikrofilm nr 358617 z Archiwum Państwowego w Łodzi).
** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IV POKOLENIE
[8] ANTONI STANIK (urodzony prawdopodobnie w 1814 r. w Łazach, data i miejsce zgonu nieznane)
24.01.1837 r. w kościele parafialnym w Maluszynie odbył się ślub Antoniego z Agnieszką Cieślik. Antoni, zamieszkały na gospodarstwie w Łazowie, miał w chwili ślubu dwadzieścia dwa lata. Poślubił starszą od siebie o siedem lat Agnieszkę.
W akcie zgonu najmłodszych dzieci figuruje jako komornik (zostający na komornym).
Dokumenty:
Księga zaślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie, nr 4 z roku 1837 (mikro-film nr 358602 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[9] AGNIESZKA Z CIEŚLIKÓW STANIK (urodzona prawdopodobnie w 1807 r. w Piasz-czycach, data i miejsce zgonu nieznane)
Nie wiadomo kiedy Agnieszka zamieszkała u swojej siostry w Silniczce. Wiadomo, że uro-dziła Antoniemu czwórkę dzieci : Macieja [4], Tomasza, Jakuba i Teklę. Rodzinę spotkała tragedia gdy w styczniu 1848 r. zmarło dzień po dniu dwoje najmłodszych dzieci – sześcio-letni Jakub i trzyletnia Tekla. Nie podano przyczyny śmierci dzieci ale w tym czasie w okoli-cy panowała epidemia cholery.
W 1863 r. w akcie chrztu Katarzyny Sułgut Agnieszka Stanikowa figuruje jako akuszerka.
Dokumenty:
Księga zmarłych w parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie. Rok 1848, akt nr 24 (mi-krofilm nr 358613 z Archiwum państwowego w Łodzi).

[10] TOMASZ SUŁGUT (urodzony prawdopodobnie w 1761 r., zmarł 26.06.1844 r. w Sil-niczce)
20.02.1819 r. w kościele parafialnym w Maluszynie odbył się ślub dwudziestotrzyletniego Tomasza z szesnastoletnią Katarzyną Wiśniowską.
W chwili ślubu służył za parobka u swojej matki zamieszkałej w Silniczce (w tym czasie nie żył już jego ojciec.) Później Tomasz służył we dworze za rataja i fornala (akt chrztu Joanny).
Zmarł 26.06.1844 r. w Silniczce w wieku czterdziestu pięciu lat.
Dokumenty:
Księga zaślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie, rok 1819, akt nr 12 (mi-krofilm nr 358609 z Archiwum Państwowego w Łodzi).
Księga zamarłych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z 1884 r., akt nr 26 (mikro-film nr 358609 z Archiwum Państwowego w Łodzi).

[11] KATARZYNA Z WIŚNIOWSKICH SUŁGUT (urodzona prawdopodobnie w 1804 r. , zmarła 21.12.1854 r. w Silniczce)
Nie wiadomo dokładnie gdzie i kiedy urodziła się Katarzyna. Według „Aktu znania” złożone-go przed ślubem w parafii w Maluszynie wiadomo jedynie, że ostatnio mieszkała z rodzicami we wsi Barycz.
Urodziła dwanaścioro dzieci w tym bliźniaki Joannę [5]i Urszulę.
Pod koniec życia mieszkała prawdopodobnie jako komornica u syna Fabiana. Zmarła 21.12.1854 r. w Silniczce przeżywszy pięćdziesiąt lat.
Dokumenty:
Księga zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z roku 1854, akt nr 66 ( mikro-film nr 3586/9 z Archiwum Państwowego w Łodzi).

[12] IGNACY SOLAK (urodzony  prawdopodobnie w 1824 r. w Śmiałowicach, data i miej-sce zgonu nieznane)
20.02.1819 w kościele parafialnym w Maluszynie odbył się jego ślub z Józefą Jędrzejczyk. Wg aktu ślubu Ignacy służył za ogrodniczka w Maluszynie (zapewne we dworze).
W roku 1849 pracował jako robotnik w fabryce cukru (z aktu chrztu Antoniego)
Dokumenty:
Księga Małżeństw parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie. Rok 1844, akt. Nr 27 (mi-krofilm 358609 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[13] JÓZEFA Z JĘDRZEJCZYKÓW SOLAK (urodzona 16.06.1827 r., ochrzczona w kościele parafialnym w Maluszynie 17.06.1827 r., data i miejsce zgonu nieznane)
Niewiele wiadomo o Józefie, poza tym, że urodziła co najmniej troje dzieci: Jana, Antoniego [6] i Agnieszkę.
Dokumenty:
Akt chrztu z parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z 1827 r. nr aktu 34 (mikrofilm 358592 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

[14] MICHAŁ KORBA (urodzony prawdopodobnie w 1815 r. w Woli Życińskiej, zmarły 19.02.1856 r. we wsi Konary)
Nic nie wiadomo o dzieciństwie i młodości Michała.
Był dwukrotnie żonaty: najpierw z Anną, która zmarła bezpotomnie (?) w 1850 r. a później z Franciszka Dobrzańską. W chwili drugiego ślubu, który odbył się w kościele parafialnym w Maluszynie 02.03.1851 r. był służącym dworskim w Woli Życińskiej i miał trzydzieści sześć lat. Panna młoda, młynarzówna z Baryczy, miała ukończonych lat siedemnaście!
 W roku 1852 w akcie chrztu jego córki zapisano, że był foszmanem w Woli Życińskiej.
W pięć lat po ślubie Michał zmarł. Nie udało się odnaleźć aktu zgonu.
Dokumenty:
Księga poślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie w roku 1851, akt nr 10 (mikrofilm nr 358616 z Archiwum Państwowego w Łodzi)

 [15] FRANCISZKA Z DOBRZAŃSKICH KORBA (urodzona 27.01.1834 r. w Baryczy, ochrzczona 29.01.1834 r. w kościele parafialnym  Maluszynie, data i miejsce zgonu nieznane)
Franciszka w wielu siedemnastu lat poślubiła starszego od siebie o dziewiętnaście lat wdowca Michała Korbę.  Jej matka wtedy już nie żyła. Zgodę na małżeństwo otrzymała od ojca, mły-narza w Baryczy.
Urodziła Michałowi jedno dziecko córkę Mariannę [7].
Po pięciu latach małżeństwa owdowiała. W 1863 wyszła ponownie za mąż za Michała Kargó-la (starszego od niej także o dziewiętnaście lat). Z tego małżeństwa urodził się syn Ludwik.
Dokumenty:
Akt chrztu z parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z 1834 r. nr aktu 5 ( mikrofilm nr 358599 z Archiwum Państwowego w Łodzi).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V POKOLENIE
[16] FRANCISZEK STANIK (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa, zmarł 09.02.1843 r.)
[17] KUNEGUNDA Z KĘDZIERSKICH STANIK (nie znane są daty urodzenia, małżeń-stwa i śmierci)
Urodziła przynajmniej troje dzieci: Wawrzyńca, Klarę i Antoniego [8]

[18] KAZIMIERZ CIEŚLIK (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Zmarł w Kucharach przed ślubem córki Agnieszki (z aktu ślubu Agnieszki)
[19] ŁUCJA Z ŁUBASIÓW CIEŚLIK (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Urodziła przynajmniej troje dzieci: Zofię, Łukasza i Agnieszkę [9]
Zmarła w Kucharach przed ślubem córki Agnieszki (z aktu ślubu Agnieszki)

[20] SZYMON SUŁGUT (urodzony prawdopodobnie w 1761 r., zmarł 01.01.1819 r. w Sil-niczce, zgłoszenie zgonu w kościele parafialnym nastąpiło dopiero 13 lutego)
W akcie zgonu napisano, że Szymon żył  pięćdziesiąt osiem lat, zmarł w Silniczce w domu nr 14.
Dokumenty:
Księga zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z roku 1819, akt nr 8 ( mikro-film nr 3585849 z Archiwum Państwowego w Łodzi).

[21] ROZALIA Z KOLMOSÓW SUŁGUT (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Urodziła m.in. Tomasza [10]

[22] JACEK WIŚNIOWSKI (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Z aktu ślubu córki Katarzyny wiadomo, że mieszkał w Baryczy
[23] HELENA Z SZYMCZYKÓW WIŚNIOWSKA
Urodziła przynajmniej troje dzieci: Katarzynę [11], Teklę i Wojciecha

[24] KAROL SOLAK (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Prawdopodobnie mieszkał z żoną w Pukarzewie. Zmarł przed ożenkiem syna Ignacego.
[25] AGNIESZKA Z WYSMUŁKÓW SOLAK (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Urodziła m.in. Ignacego [12]

[26] GRZEGORZ JĘDRZEJCZYK (urodzony prawdopodobnie w 1785 r.,  data małżeń-stwa nieznana, data i miejsce śmierci nieznane)
Grzegorz był foszmanem .
[27] KATARZYNA Z KOŚCIÓŁKÓW JEDRZEJCZYK (urodzona prawdopodobnie w 1809 r. , zmarła 24.08.1841 r. w Maluszynie)
Urodziła Grzegorzowi sześcioro dzieci: Piotra, Franciszkę [13], Józefę, Wiktorię, Tomasza i Jana
Zmarła w wieku trzydziestu dwóch lat.
Dokumenty:
Księga zmarłych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie. Rok 1841, akt 42 (mikrofilm nr 358606 z Archiwum Państwowego w Łodzi).

[28] FRANCISZEK KORBA (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
[29] DOROTA Z GRZELAKÓW KORBA (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
Urodziła m.in. Michała [14]

[30] ADAM DOBRZAŃSKI (urodzony prawdopodobnie w 1804 r., w Krasocinie, data i miejsce śmierci nieznane)
14.06.1823 r. w kościele parafialnym w Maluszynie poślubił Katarzyna Rok . W chwili ślubu miał dziewiętnaście lat i był młynarczykiem przy ojcu młynarzu. Później prawdopodobnie przejął młyn po ojcu– w akcie chrztu Franciszki z 1834 r. figuruje jako młynarz we wsi Bary-czy.
[31] KATARZYNA Z ROKÓW DOBRZAŃSKA (urodzona prawdopodobnie w 1808 r. w Maluszynie, data i miejsce śmierci nieznane)
W dniu ślubu miała szesnaście lat i mieszkała z owdowiałym ojcem w Ciężkowiczkach.
Urodziła Adamowi sześcioro dzieci: Franciszkę [15], Stanisława, Jana, Michała, Mariannę i Szymona.
Dokumenty:
Księga zaślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie. Rok 1823, akt 14 (mi-krofilm nr 358588 z Archiwum Państwowego w Łodzi).
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VI POKOLENIE
To pokolenie powinno liczyć 32 osoby. Dotychczas udało się poznać z imienia i nazwiska (na podstawie Aktów Stanu Cywilnego  parafii w Maluszynie) jedynie osiem osób:
[40] ANTONI SUŁGUT (nie znane są daty urodzenia, małżeństwa i śmierci)
[41] MAGDALENA Z MIELCZARKÓW SUŁGUT (nieznane są daty urodzenia, małżeń-stwa i śmierci)
Urodziła m.in. Szymona [20]

 [54] SZYMON KOŚCIOŁEK (urodzony prawdopodobnie w 1756 r. , nieznana jest data zawarcia małżeństwa, zmarł 16.08.1827 r. w Mostach)
Przeżył siedemdziesiąt jeden lat. Był wyrobnikiem i  komornikiem.
Dokumenty:
Księga zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Maluszynie z 1827 r.,  akt nr 35 (mikrofilm nr 358592w Archiwum Państwowym w Łodzi)

[55] TEKLA Z WOJTASIKÓW KOŚCIOŁEK (nie znane są daty i miejsce urodzenia i śmierci)
Tekla urodziła Szymonowi: Antoniego, Franciszka, Katarzynę[27] i Krystynę

[60] JAN DOBRZYŃSKI  (nie znane są daty i miejsce urodzenia, zawarcia związku małżeń-skiego  i śmierci)
[61] ŁUCJA Z MIKOŁAJCZYKÓW DOBRZAŃSKA (nie znane są daty i miejsca uro-dzenia i śmierci)
Urodziła Janowi  Adama [30]

[62 PAWEŁ ROK (nie znane są daty i miejsce urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego  i śmierci)
[63] FRANCISZKA Z KUFLIŃSKICH ROK (nie znane są daty i miejsce urodzenia i śmierci)
Urodziła córkę Katarzynę [31]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VII POKOLENIE
Z tego pokolenia znane są jedynie dwa nazwiska:
[108] KAZIMIERZ KOŚCIOŁEK (nie znane są daty i miejsce urodzenia, zawarcia związ-ku małżeńskiego  i śmierci)
Wraz z małżonką Magdaleną zamieszkiwali w Mostach.
[109] MAGDALENA Z KRAKOWSKICH KOŚCIOŁEK (nie znane są daty i miejsce urodzenia i śmierci)
Urodziła Szymona [54]

 

Maluszyn. Od lewej Maria ze Staników Raczyńska z córką Wiesią oraz Eugeniusz Stanik

 Maluszyn. Od lewej Maria ze Staników Raczyńska z córką Wiesią oraz Eugeniusz Stanik

 Na polowaniu. Walenty Stanik ze strzelbą (prawdopodobnie Moskorzew)

 Na polowaniu. Walenty Stanik ze strzelbą (prawdopodobnie Moskorzew)

Przodkowie Marri Ludwiki ze Staników Raczyńskiej

 Przodkowie Marri Ludwiki ze Staników Raczyńskiej

W Fabryce Częstochowianka. Pierwszy z prawej Walenty Stanik.

 W Fabryce Częstochowianka. Pierwszy z prawej Walenty Stanik.

W Maluszynie (o lewej Wiesława z mamą Marią ze Staników Raczyńską)

 W Maluszynie (o lewej Wiesława z mamą Marią ze Staników Raczyńską)

W Maluszynie. Walenty Stanik z wnuczką Wiesią i córka Marią (siedzącą)

W Maluszynie. Walenty Stanik z wnuczką Wiesią i córka Marią (siedzącą)

W Moskorzewie (pierwsza z lewej, siedząca Maria Stanikówna)

 W Moskorzewie (pierwsza z lewej, siedząca Maria Stanikówna)

W Silniczce (od lewej Karolina z Solaków Stanikowa z wnuczką Wiesią, córką Marią ze Staników Raczyńską i synem Zygmuntem Stanikiem)

 W Silniczce (od lewej Karolina z Solaków Stanikowa z wnuczką Wiesią, córką Marią ze Staników Raczyńską i synem Zygmuntem Stanikiem)
Walenty Stanik. Z przedstawienia amatorskiego teatru działającego w Fabryce Częstochowianka

 Walenty Stanik. Z przedstawienia amatorskiego teatru działającego w Fabryce Częstochowianka
Zmieniony ( 26.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »