Książki o Maluszyne
06.11.2014.
Pracując nad historią regionalną, głównie nad dziejami Maluszyna, zdałem sobie sprawę z faktu, że niewiele miejscowości gminnych w Polsce może pochwalić się taką ilością opracowań. Oto prezentacja opracowań książkowych wykonanych w ostatnich piętnastu latach przz wspólpracujących ze mną Kolegów;
Książka
 
Książka
 
Książka
 
Książka
 
Książka
 
 
Zmieniony ( 11.11.2014. )