Zabytki

Według rejestru zabytków KOBiDZ[1] na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, nr rej.: 1082/71 z 1.02.1971
 • plebania, mur.-drewn., 1786, 1912, nr rej.: 413/87 z 25.02.1987
 • cmentarz katolicki, nr rej.: 399/86 z 17.06.1986
 • kaplica św. Barbary, 1895, nr rej.: 400/86 z 17.06.1986
 • zespół pałacowy, XIX-XX w., nr rej.: 1082/71 z 1.02.1971 oraz 213/78 z 30.07.1998
  - park
  - czworak I (dec. nr 49), nr rej.: 739/67 z 27.12.1967
  - czworak II
  - wieża bramna
  - oficyna kuchenna
  - oficyna administracyjna
  - ogrodzenie z dwiema bramami
  - kordegarda
  - dom gorzelanego
Zmieniony ( 28.12.2015. )