Sławni - mało znani
02.11.2010.
Ponad sześćsetletnia historia maluszyńskiej parafii z pewnością obfitowała w nietuzinkowe postaci. Wiele z tych osób pogrążyło sie w mroku niepamięci. O niektórych zachowały się szczątkowe, mało wiarygodne informacje. Studiując dzieje parafii , a następnie gminy i jej mieszkańców napotykamy na postaci o których zostało nieco informacji, o innych wiemy znacznie więcej.O nich chcemy na tym miejscu przypomnieć, a może i "odkryć", głównie z myślą o dzisiejszych mieskańcach. Nie jest bowiem tak, że nasza "ziemia", ojcowizna, pozbawiona jest historii. A historię tworzą ludzie na niej żyjący. Jednym z materialnych dowodów pamięci jest maluszyński cmentarz, niegdyś zaniedbany, teraz coraz ładniejszy, ale ustawicznie wymagający pielęgnacji. Część historii zapisana jest w istniejących jeszcze nagrobkach z piaskowca, w zamieszczonych na kościelnych ścianach tablicach pamiątkowych. Odwiedzając rodzinne groby z okazji WszystkichŚwiętych, ustawicznie przychodzą mi na myśl postaci nie tylko dziedziców, ale także ich pracowników i innych mieszkańców. Kto jeszcze pamięta o ofierze krwi, jaką złożyło 26 mężczyzn z parafii maluszyńskiej w wojnie polsko-radzieckiej 1920 r? Jaka głęboka przemiana zaszła w świadomości mieszkańców w okresie niespełna 60 lat od powstania styczniowego - wówczas 16 pracowników cukrowni w Silniczce, głównie majstrów i oficjalistów (ówczesnych inteligentów), wyruszyło do powstania, ale niedaleko Radomska, pod Kietlinem zostali schwutani przez chłopów i oddani w ręce Rosjan. Co sprawiło, że w 1920 r. potomkowie tych samych chłopów stanęli do walki o swoją Ojczyznę? A udział odchodzącego już, niestety, pokolenia w koinspiracji Armii Krajowej w ostatniej wojnie światowej? Pojawiali się wśród naszych mieszkańców ludzie wybitnie uzdolnieni, zarówno w rzemiośle, jak i w sztuce. Ich dziełem są drzwi wejściowe do parafialnego kościoła, znajdujące sie w nim konfesjonały, ławy, niektóre obrazy.... Tacy zwyczajni ludzie, na pozór nie różniący się od innych. Rozejrzyjmy się wokół, ci żyją wśród nas. Może wiesz coś o nich - napisz, opowiedz, zapamiętaj!
Zmieniony ( 09.06.2016. )